دبیرستان پسرانه سادات (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

جزوه درس 3 زبان یازدهم

جزوه درس سوم از زبان 2 را میتوانید از ضمیمه دانلود فرمایید

فایل های ضمیمه :

فایل صوتی کتاب زبان


قابل توجه دانش آموزان عزیز در کلیه ی پایه ها

جهت دریافت فایل صوتی درس زبان انگلیسی می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید

پایه دوازدهم

دانلود کتاب گویا(صوتی) درس اول

دانلود کتاب گویا(صوتی) درس دوم

دانلود کتاب گویا(صوتی) درس سوم

پایه یازدهم

دانلود کتاب گویا(صوتی) درس اول

دانلود کتاب گویا(صوتی) درس دوم

دانلود کتاب گویا(صوتی) درس سوم

پایه دهم

دانلود کتاب گویا(صوتی) درس اول

دانلود کتاب گویا(صوتی) درس دوم

دانلود کتاب گویا(صوتی) درس سوم

دانلود کتاب گویا(صوتی) درس چهارم

گرامر درس 2 زبان

نکات دستوری درس 2 زبان یازدهم مربوط به Phrasal Verb را میتوانید از قسمت ضمیمه دانلود نمایید

فایل های ضمیمه :

خوراک مطالعاتی درس ادبیات

سوالات ادبیات جهت طرح مطالعاتی را میتوانید از قسمت ضمیمه دانلود فرمایید

فایل های ضمیمه :

گرامر و رایتینگ درس 2

جزوه مربوط به درس 2 زبان انگلیسی پایه یازدهم را میتوانید از قسمت ضمیمه دانلود فرمایید

فایل های ضمیمه :

گرامر و رایتینگ درس 1

جزوه مربوط به درس 1زبان انگلیسی پایه یازدهم را میتوانید از قسمت ضمیمه دانلود فرمایید

فایل های ضمیمه :

Topics for presentation

لیست عنوانهای موضوعات قابل ارائه برای درس زبان پایه یازدهم

فایل های ضمیمه :

گرامر زبان یازدهم

جزوه گرامر زبان یازدهم را میتوانید از ضمیمه دانلود نمایید

فایل های ضمیمه :

گرامر درس 3 زبان

جملات ساختار if

فایل های ضمیمه :

گرامر درس 2 زبان یازدهم

لیست افعال دو کلمه ای را میتوانید از قسمت ضمیمه دانلود نمایید